ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Το 1984 ο κ. Βασίλειος Μαργιός, αδειούχος αναλογιστής, ίδρυσε την εταιρεία Prudential Ltd, την παλαιότερη και μεγαλύτερη ανεξάρτητη Ελληνική εταιρεία που δραστηριοποιήθηκε για 30 έτη στο χώρο της παροχής Αναλογιστικών Υπηρεσιών και Διαχείρισης Κινδύνου.

Το 2014 η καταστατική λήξη της Prudential Ltd υπαγόρευσε την δημιουργία δύο νέων, αδελφών, εταιρειών με τις επωνυμίες Prudential Actuaries Ltd και Prudential Actuarial Solutions P.C. ιδρυτής των οποίων είναι ο κ. Βασίλειος Μαργιός.

Η Prudential Actuaries Ltd, είναι μια αναλογιστική συμβουλευτική εταιρεία η οποία ειδικεύεται στις μελέτες παροχών προς εργαζομένους και αποτίμησης των αντίστοιχων υποχρεώσεων των εργοδοτών στους εργαζομένους.

Διατηρεί συνεργασία με τους μεγαλύτερους οίκους παροχής επαγγελματικών συμβουλευτικών αναλογιστικών υπηρεσιών σε παγκόσμια βάση, (ως π.χ. Willis Towers Watson, Mercer LLC, Buck Consultants LLC κτλ.), παρέχοντας κάθε φορά στους πελάτες της (στο πλαίσιο της εκάστοτε βιβλιογραφίας και νομοθεσίας), πλήρη κάλυψη στις συνεχώς εξελισσόμενες εξειδικευμένες απαιτήσεις και ανάγκες που εστιάζονται σε θέματα συμβουλευτικών υπηρεσιών και αφορούν σε παροχές προς εργαζομένους, στο πλαίσιο του συστήματος των τριών πυλώνων ασφάλισης (Κοινωνικής, Επαγγελματικής, Ιδιωτικής).

η εταιρία μας

υπηρεσίες

οι πελάτες μας

Επικοινωνήστε μαζί μας

PRUDENTIAL Actuaries Ltd

Διεύθυνση: Μομφεράτου 148, 114 75

Αθήνα

Τηλ: +30 210 64 30 540

Φαξ: +30 210 64 70 063

Email: info@prudential.com.gr

Prudential Actuaries Ltd | 2020
Call us